Garance vrácení peněz

 

Pokud vám zakoupené zboží nevyhovuje, můžete nám ho do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Zboží však
nesmí být použité či poškozené a musí být vráceno v původním obalu. Vždy se snažíme o rychlé a férové
jednání. Zboží nám zpátky zašlete včetně paragonu a čísla účtu, na který chcete peníze za zboží zpětně
zaslat.

formulář pro uplatnění reklamace ke stažení zde
Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení zde.


Zboží poté zašlete i s formulářem na adresu:
Nožířství BONN
Bohuslavice 287
549 06 Bohuslavice nad Metují

Před zasláním zboží nás upozorněte telefonicky na DOPLNIT TEL. ČÍSLO nebo emailem na info@nozirstvibonn.cz.


Jelikož se nejedná o reklamaci, vracíme pouze částku za zboží, nikoliv za poštovné. Níže naleznete
kompletní pasáž z Obchodních podmínek:
5.2. ... kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné
na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chladnezbrane.eu
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.
5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající
oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté
kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních
podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již
při vrácení zboží kupujícím.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na
úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit
i poskytnutý dárek.